-
SLUŽBY
-
-
 1.
Prodej nebo koupě nemovitosti:
     (kterou vlastníte nebo Vámi vybrané)
-
více informací >>
-
 2.
Darování nebo směna nemovitosti:
     (kterou vlastníte nebo Vámi vybrané)
-
více informací >>
-
 3.
Zřízení nebo zrušení práva věcného břemene:
     (k určité nemovitosti)
-
více informací >>
-
 4.
Zřízení nebo zrušení zástavního práva:
     (k určité nemovitosti)
-
více informací >>
-
 5.
Zřízení nebo zrušení předkupního práva věcného: 
     (k určité nemovitosti)
-
více informací >>
-
 6.
Pronájem nebo podnájem nemovitosti:
     (kterou vlastníte nebo Vámi pronajaté)
-
více informací >>
-
 7.
Stavba nebo rekonstrukce nemovitosti:
     (kterou budete vlastnit nebo Vámi vlastněné)
-
více informací >>
-
 8.
Půjčka od jiného na koupi, stavbu nebo rekonstrukci:
     (půjčení peněz zajištěných vlastní nebo cizí nemovitostí)
-
více informací >>
-
 9.
Převzetí dluhu jiným za koupi, stavbu či rekonstrukci:
     (úhrada peněz zajištěných vlastní nemovitostí)
-
více informací >>
-
 10.
Zprostředkování prod. či koupě nemovitosti (jiné služby):
       (kterou vlastníte nebo Vámi vybrané)
-
více informací >>